۱۳ اسفند ماه روز جهانی مراقبت شنوایی

روز سوم مارس را به عنوان روز جهانی شنوایی با هدف بالا بردن آگاهی عمومی در رابطه با مراقبت از

بیشتر بخوانید